با ابتکار نخستین استارتاپ «پذیرایی از میهمان» رخ می‌دهد
نخستین استارتاپ در زمینه فروش بسته‌های پذیرایی میهمانان با سنجش نیاز بازار به مراسم‌های بزرگ و مشتریانی خدمات می‌دهد که نیاز به بسته‌های پذیرایی با حجم‌های متنوع دارند اما به‌هردلیل امکان تهیه آن را ندارند.
ما کلا به اقتدار و قطعیت در کارها و تصمیم‌هایمان نیازمندیم چرا که مغزهایمان برای دریافت چیزهای خوب آمادگی ندارد و این آمادگی نداشتن همراه با ترس نیز هست.
ما آدم‌هایی را که کنارمان می‌مانند و کاری می کنند احساس کنیم ما را حمایت می‌کنند دوست داریم. در ارتش به این کار می‌گویند «هوای ساعت شش همدیگه را داشتن»...
قطعاً همه ما به دنبال راهی هستیم که در دیدار اول بهترین و موثرترین تاثیر را بر افراد بگذاریم
مولتی میلیاردر شدن مستلزم اراده و پشتکار و تلاش فراوان است
با خواندن این مطلب پاسخ‌هایی برای جواب دادن به این پرسش های یاد می‌گیرید. فقط یک نکته کوچک: بعضی از این جواب‌ها به نظر بعضی ممکن است غیردوستانه و آزاردهنده می‌رسند، پس دقت کنید که به چه نوع شخصیتی چه جوابی می‌دهید.
روش شاد بودن خیلی ساده تر از آن چیزی هست که فکر می کنیم‎
برای هر انسانی رسیدن به رویاها و آرزوهایش، توأم با شیرین ترین احساس موفقیت است
باید به حریم خصوصی خود و همسر احترام گذاشت از چک کردن موبایل همسر خودداری کرد
در وجود ما انسان‌ها کارها و عادت‌هایی وجود دارد که می‌توانیم روحیه‌مان را دگرگون کنیم
هنرافراد موفق کنترل استرس و تبدیل آن به یک فرصت برای موفقیت است