همیشه هوادار آرسنال خواهم ماند

آرسن ونگر پس از پایان بازی و در میان تشویق بی وقفه هواداران به داخل زمین آمد و برای هواداران آرسنال سخنرانی کرد تا وداع باشکوهی با آنها داشته باشد.
ونگر گفت: "پیش از شروع باید اذعان کنم که ما در آرسنال آرزو می کنیم هرچه زودتر سرالکس فرگوسن بهبود یابد. من به شخصیت قدرتمند و خوش بین او اطمینان دارم و فرگوسن خیلی زود این موضوع را پشت سر خواهد گذاشت.
من همیشه یک طرفدار آرسنال خواهم ماند و این چیزی است که در هر سلول بدن ما، در رویاها و نگرانی ها باعث اتحاد ما خواهد شد. من می خواهم از همه اعضای باشگاه تشکر کنم که این باشگاه را تبدیل به تیمی بسیار ویژه کرده اند. این گروه از بازیکنان نه تنها داخل زمین، بلکه بیرون زمان نیز کیفیت خاصی دارند و آنها فصل بعد را پشتیبانی کنید، زیرا آنها سزاوار آن هستند.
ممنونم که در این زمان طولانی مدت من را تحمل کردید. می دانم که آسان نبود اما فراتر از همه چیز، من دوستدار شما و دوستدار آرسنال هستم
دوست دارم صحبت هایم را با این جملات ساده تمام کنم؛ دلم برای شما تنگ خواهد شد و ممنونم که بخش مهمی از زندگی من را تشکیل دادید. امیدوارم خیلی زود شما را ملاقات کنم."